Intervisie
Shape bij danger

Intervisie

Intervisie

Intervisie is een waardevolle methode voor professionele ontwikkeling, waarbij het delen en leren van werkervaringen centraal staat. In een groep gelijkgestemde professionals kom je samen om vraagstukken waar je in je werk tegenaan loopt te bespreken. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je collega's actief betrokken zijn en je helpen bij het onderzoeken van je werkervaring.

Tijdens intervisie stellen de deelnemers uit de groep gerichte vragen die je helpen om je werkervaring grondig te onderzoeken. Met behulp van verschillende intervisiemethoden en ondersteunende werkvormen wordt er op een gestructureerde manier naar de vraagstukken gekeken. Deze aanpak helpt je om je werkervaring te analyseren, nieuwe perspectieven te zien en op basis daarvan te leren en je handelen eventueel bij te stellen.

Een greep uit de thema’s die aan de orde kunnen komen:
  • Afgrenzen van verantwoordelijkheden
  • Angst om fouten te maken
  • Feedback geven en ontvangen
  • Omgaan met veeleisende patiënten en of familieleden
  • Indrukwekkende casuïstiek
  • Zelfvertrouwen
Aanpak

Intervisie wordt georganiseerd in groepen van 4 tot maximaal 7 gelijkgestemde professionals. Het aantal en de frequentie van bijeenkomsten kan sterk variëren. Het traject kan bestaan uit een beperkt aantal sessies, bijvoorbeeld 8 keer met een interval van 1 tot 3 weken. Er zijn ook doorlopende groepen die 2 tot 6 keer per jaar samenkomen. Na afronding van het traject ontvang je een certificaat dat gebruikt kan worden voor (her)registratie bij je beroepsvereniging.

Hoewel groepen zelfstandig kunnen samenkomen, is uit ervaring gebleken dat begeleide groepen vaak meer opleveren. Een ervaren intervisor zorgt voor een veilige leeromgeving met oog voor ieders professionele ontwikkeling. De mate van begeleiding kan worden aangepast aan de behoeften van de deelnemers. Zo kunnen intervisietrajecten volledig begeleid worden.

Er bestaat echter ook de mogelijkheid voor groepen om een intervisietraining te volgen, waarbij de deelnemers inzicht krijgen in de intervisiemethodiek en ondersteunende reflectiemodellen. Hierdoor zijn ze in staat om de groep vervolgens zelfstandig voort te zetten. Indien gewenst kunnen er follow-up afspraken worden gemaakt. (Zie ook de trainingsopties voor meer informatie hierover.)

Landingspagina

'Ik ben zo klein', zei de mol, 'ja' zei de jongen, maar je maakt een groot verschil.'

uit: Mackery, C. (2020) De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard. Utrecht, Nederland: KokBoekencentrum
Edelijn beeldmerk