Supervisie
Shape bij primary

Supervisie

Supervisie

Supervisie is een systematische methode voor het ontwikkelen van de beroepsbekwaamheid en de professionele identiteit in (de opleiding van) relatieafhankelijke beroepen en functies. Jouw functioneren in de beroepspraktijk staat centraal. In dit traject ga jij je eigen patronen verkennen en herkennen. Je leert je eigen motieven en overtuigingen ontdekken die je professionele handelen sturen. Door middel van zelfreflectie leer jij je eigen handelen bijstellen.

Een greep uit de thema’s die aan bod kunnen komen:
 • Afgrenzen van verantwoordelijkheden en taken
 • Werkdruk; balans tussen privé en werk
 • Angst om fouten te maken
 • Omgaan met veeleisende patiënten en/of familieleden
 • Conflicten met collega’s
 • Assertiviteit
 • Samenwerking
 • Omgaan met en het leren van het verleden in relatie tot werk
Enkele mogelijke supervisievragen zijn:
 • Wat zorgt er voor dat ik geen nee durf te zeggen
 • Ik reageer zo heftig in sommige situaties, hoe komt dat?
 • Ik ben door wat er gebeurd is zo onzeker, hoe moet ik verder?
 • Wat zorgt ervoor dat ik mijn leidinggevende geen weerwoord durf te geven, ik durf niet voor mezelf op te komen op mijn werk.
 • Ik vind het lastig om de balans te vinden tussen privé en werk; ik ben moe. Wat zorgt ervoor dat dit me zoveel moeite kost.
Aanpak

Als je kiest voor supervisie, beginnen we met een kennismakingsgesprek om je leervragen te verkennen. Gedurende onze sessies begeleid ik je bij het reflecteren op je concrete werkervaringen en het analyseren van je inbreng. Dit doe ik door vragen te stellen, reflectie- en werkmodellen toe te passen en verschillende werkvormen te gebruiken. Op basis van de nieuwe inzichten die je tijdens de supervisie opdoet, kun je je professionele handelen verder ontwikkelen in je beroepspraktijk.

Een supervisietraject bestaat doorgaans uit 10 tot maximaal 15 bijeenkomsten. De supervisie kan individueel plaatsvinden, maar ook in groepen van maximaal 3 personen. Na afronding van het traject ontvang je een certificaat dat gebruikt kan worden voor (her)registratie bij je beroepsvereniging.

Bij elke bijeenkomst breng je een betekenisvolle werkervaring in die je tijdens de sessie wilt onderzoeken. Na elke bijeenkomst schrijf je een reflectieverslag waarin je aangeeft welke ervaringen voor jou belangrijk waren en welke betekenis dit voor je heeft. Daarnaast beschrijf je wat de bijeenkomst je heeft opgeleverd en hoe je dit wilt toepassen in de praktijk.

Landingspagina

'Wat is jouw beste ontdekking?' vroeg de mol. 'Dat wie ik ben genoeg is,' zei de jongen.

uit: Mackery, C. (2020). De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard. Utrecht, Nederland: KokBoekencentrum.
Edelijn beeldmerk