Training
Shape bij success

Training

Trainingen

In een training wordt een groep of team ondersteund in de professionele ontwikkeling. Deelnemers leren nieuwe kennis, attitudes en vaardigheden en oefenen hiermee met elkaar zodat ze het vervolgens in de praktijk kunnen toepassen.

De trainingen bij Edelijn Coaching en Supervisie zijn gericht op de volgende gebieden en kunnen worden aangepast aan specifieke behoeften van jouw organisatie.

1. Coaching on the job

Deze training richt zich op het toepassen van coachingstechnieken en -vaardigheden in een werkomgeving. Deelnemers leren hoe ze coaching kunnen integreren in hun dagelijkse werkpraktijk om collega’s en/of medewerkers te ondersteunen bij het behalen van hun doelen en het ontwikkelen van hun potentieel. Je leert hoe je op verschillende manieren coachende gesprekken kunt voeren met meer impact en diepgang. Je gaat aan de slag met meerdere modellen. Welk model voor jou het beste is bepaal je zelf. Coachende gespreksvaardigheden en het bevorderen van zelfsturing bij collega's en/of medewerkers worden in de training geoefend om vervolgens in de praktijk toe te kunnen passen. Door veel te oefenen ga je ontdekken wat voor jouw werkt in welke situatie. Je ontwikkelt je zelfreflectie waardoor jij een betere coach voor je collega/ medewerker kunt zijn.

Past coaching on the job bij jou?
  • jullie zijn professionals die collega’s en/of medewerkers (in)formeel begeleiden in hun professionele ontwikkeling door het voeren van gesprekken.
  • jullie willen een nieuwe werkwijze implementeren op je werk en je collega’s en/of medewerkers daarbij begeleiden.
  • Jullie coachen regelmatig mensen op het werk op een breder vlak dan inhoud en wilt dit verder ontwikkelen.
Aanpak:

De training kan aan een groep tot maximaal 12 professionals aangeboden worden. Ik stem de inhoud van de training graag af op de specifieke wensen, behoeften en context van jouw organisatie. Neem contact met me op voor meer informatie.

2. Intervisietraining

Deze training is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden voor onbegeleide intervisie, waarbij collega's elkaar ondersteunen bij professionele vraagstukken en ontwikkeling. Ik bied richtlijnen, tools en structuren om effectieve intervisiebijeenkomsten te faciliteren. Het doel is dat na de training de intervisiegroep zelfstandig in staat is werkervaringen te analyseren en om op constructieve wijze mogelijkheden te zoeken om van ervaringen te leren.

Wanneer intervisietraining?

Wil je met een groep professionals een intervisiegroep starten maar hebt daarmee weinig tot geen ervaring, dan is het deze training een goed middel om je deskundigheid te bevorderen.

Aanpak

De intervisie training vindt plaats in groepen van 4 tot maximaal 7 gelijkgestemde professionals. Neem contact met me op voor een kennismakingsgesprek waarin we afstemmen over de specifieke trainingsvraag en de voorkennis en ervaring van de deelnemers op het gebied van zelfreflectie en intervisie. Op basis daarvan kan ik je een voorstel van een training op maat bieden.

Landingspagina

'Wat is het moeilijkste dat je ooit hebt gezegd?' vroeg de jongen. 'Help' antwoordde het paard.

uit: Mackery, C. (2020) De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard. Utrecht, Nederland: KokBoekencentrum.
Edelijn beeldmerk