Edelijn beeldmerk

Privacybeleid

Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Edelijn Coaching & Supervisie geleverde producten en diensten. Edelijn Coaching & Supervisie, gevestigd te Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Edelijn Coaching & Supervisie verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan haar hebt verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wanneer jij je aanmeldt voor één van de diensten van Edelijn Coaching & Supervisie kunnen de gegevens die je zelf verstrekt verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsgegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Overige persoonsgegevens die je telefonisch en/of in correspondentie actief verstrekt
 • Bankgegevens
Waarom zijn deze gegevens nodig?

Edelijn Coaching& Supervisie wil je goed van dienst zijn en verwerkt je gegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je informatie toe te kunnen sturen afgestemd op interesse in de diensten en producten van Edelijn Coaching & Supervisie.
 • Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten.
 • Voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Edelijn Coaching & Supervisie bewaart bewaart je persoonsgegevens die nodig zijn voor het verzorgen van een dienst tot 3 jaar na afronding van de dienst. Persoonsgegevens benodigd voor facturatie bewaren wij tot 7 jaar (wettelijke termijn) na afronding van het traject. Deze termijnen gelden, tenzij er voor ons wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Edelijn Coaching & Supervisie verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Edelijn Coaching & Supervisie maakt gebruik van functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Functionele cookies om de website goed te laten werken en analytische cookies om bezoekersgedrag te analyseren en de sitenavigatie te verbeteren. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Deze gegevens gebruiken we om de site te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

Om bezoekers van deze website te informeren over het gebruik van cookies is een cookiebanner aan de website toegevoegd. Via de link op onze website kun je je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. Je kunt je overigens altijd afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Hoe beheer ik cookies op mijn computer? van Veiliginternetten.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Edelijn Coaching &Supervisie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

Edelijn Coaching & Supervisie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Wijzigen van deze privacy verklaring

Het kan zijn dat deze Privacy Verklaring in de toekomst gewijzigd wordt. Op de website vind je steeds de meest actuele versie.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze Privacy Verklaring kunt je contact met opnemen via [email protected].

Deze verklaring is opgesteld op 24 augustus 2023 te Meppel.